Ném gạch vào lực lượng cảnh sát 911, hai thanh niên lãnh án tù

Bị cáo Thức và Hùng tại phiên tòa.
Bị cáo Thức và Hùng tại phiên tòa.
Bị cáo Thức và Hùng tại phiên tòa.
Lên top