Ném bom xăng vào nhà hàng xóm làm 4 người bị thương

Khi bom xăng ném vào nhà có trẻ em và  phụ nữ đang chơi ở phía trước.
Khi bom xăng ném vào nhà có trẻ em và phụ nữ đang chơi ở phía trước.
Khi bom xăng ném vào nhà có trẻ em và phụ nữ đang chơi ở phía trước.
Lên top