Nâng khống tiền lương, tiền ốm đau, thai sản chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng

Bị cáo Nguyễn Duy Hiển trước tòa. Ảnh: Quế An
Bị cáo Nguyễn Duy Hiển trước tòa. Ảnh: Quế An
Bị cáo Nguyễn Duy Hiển trước tòa. Ảnh: Quế An
Lên top