Nâng khống thiết bị y tế tại CDC Hà Nội: Nhận hoa hồng “theo thông lệ”

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Lên top