Nâng điểm thi Hà Giang: Bị cáo giật niêm phong, bê về phòng sửa điểm

Cảnh sát dẫn giải ông Vũ Trọng Lương vào phòng xử.
Cảnh sát dẫn giải ông Vũ Trọng Lương vào phòng xử.
Cảnh sát dẫn giải ông Vũ Trọng Lương vào phòng xử.
Lên top