Nâng điểm cho 4 thí sinh, chuyên viên phòng khảo thí được "cảm ơn" 1 tỉ

Lên top