Nạn nhân vị thành niên khai hoang tin bị chém

Vết thương trên tay N.TB. Ảnh do gia đình cung cấp.
Vết thương trên tay N.TB. Ảnh do gia đình cung cấp.
Vết thương trên tay N.TB. Ảnh do gia đình cung cấp.
Lên top