Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nạn nhân đầu tiên bị giật iPhone khi đang bắt Pokemon ở Sài Gòn