Nam thanh niên trồng cần sa để sử dụng và bán cho khách

Số cây cần sa cảnh sát thu giữ của Thắng. Ảnh: CAHN
Số cây cần sa cảnh sát thu giữ của Thắng. Ảnh: CAHN
Số cây cần sa cảnh sát thu giữ của Thắng. Ảnh: CAHN
Lên top