Nam thanh niên trốn trong cốp xe ôtô để thông chốt kiểm dịch

Nam thanh niên nằm trong cốp xe ôtô suýt thông chốt kiểm dịch trót lọt khi qua Hà Nội. Ảnh: CAHN
Nam thanh niên nằm trong cốp xe ôtô suýt thông chốt kiểm dịch trót lọt khi qua Hà Nội. Ảnh: CAHN
Nam thanh niên nằm trong cốp xe ôtô suýt thông chốt kiểm dịch trót lọt khi qua Hà Nội. Ảnh: CAHN
Lên top