Nam thanh niên thuê khách sạn để mua bán ma túy

Vũ Văn Thăng cùng tang vật ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Vũ Văn Thăng cùng tang vật ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Vũ Văn Thăng cùng tang vật ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Lên top