Nam thanh niên tâm thần sát hại cha ruột, vợ và con

Đối tượng Vinh lúc bị bắt. Ảnh: FB Lưu Quốc Trí
Đối tượng Vinh lúc bị bắt. Ảnh: FB Lưu Quốc Trí
Đối tượng Vinh lúc bị bắt. Ảnh: FB Lưu Quốc Trí