Nam thanh niên lãnh án tử chỉ từ một cái... nhìn đểu

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Lên top