Nam thanh niên dùng dùi cui điện để cướp tiệm vàng

Dùi cui điện Luân mang theo vào tiệm vàng cướp tài sản. Ảnh: L.N.
Dùi cui điện Luân mang theo vào tiệm vàng cướp tài sản. Ảnh: L.N.
Dùi cui điện Luân mang theo vào tiệm vàng cướp tài sản. Ảnh: L.N.
Lên top