Nam thanh niên bắt cóc, dọa chặt chân tay con nợ đã ra đầu thú

Lưu Anh Tú tham gia bắt cóc, đánh và doạ chặt chân tay con nợ. Ảnh: Cơ quan công an.
Lưu Anh Tú tham gia bắt cóc, đánh và doạ chặt chân tay con nợ. Ảnh: Cơ quan công an.
Lưu Anh Tú tham gia bắt cóc, đánh và doạ chặt chân tay con nợ. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top