Nam tài xế Grabbike thoát chết dưới 5 nhát đâm của tên cướp

Giàng Seo Diu - tên cướp trực tiếp đâm tài xế nhiều nhát. Ảnh: V.Hoàng.
Giàng Seo Diu - tên cướp trực tiếp đâm tài xế nhiều nhát. Ảnh: V.Hoàng.
Giàng Seo Diu - tên cướp trực tiếp đâm tài xế nhiều nhát. Ảnh: V.Hoàng.
Lên top