Nam sinh viên bị bắt cùng 10.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Mùa Bá Xềnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tuấn
Đối tượng Mùa Bá Xềnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tuấn
Đối tượng Mùa Bá Xềnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tuấn
Lên top