Nam sinh thông chốt kiểm soát, tông xe khiến cảnh sát bị thương, nhập viện

Đại uý Dũng bị nam thanh niên thông chốt kiểm soát, tông xe vào người. Ảnh: CACC
Đại uý Dũng bị nam thanh niên thông chốt kiểm soát, tông xe vào người. Ảnh: CACC
Đại uý Dũng bị nam thanh niên thông chốt kiểm soát, tông xe vào người. Ảnh: CACC
Lên top