Nam sinh lớp 8 bị nhóm thầy dạy võ đánh vỡ xương quai hàm

Cháu Phạm Công Khanh đang được điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh Mai Dung
Cháu Phạm Công Khanh đang được điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh Mai Dung
Cháu Phạm Công Khanh đang được điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh Mai Dung
Lên top