Nam sinh cướp xe máy của tài xế grab

Con dao Tùng dùng để khống chế tài xế, cướp chiếc xe máy. Ảnh: Linh.N.
Con dao Tùng dùng để khống chế tài xế, cướp chiếc xe máy. Ảnh: Linh.N.
Con dao Tùng dùng để khống chế tài xế, cướp chiếc xe máy. Ảnh: Linh.N.
Lên top