Nam nhân viên trèo từ tầng 1 lên tầng 6 lấy trộm hàng loạt Macbook

Số tài sản Hinh lấy trộm của cửa hàng. Ảnh: L.N.
Số tài sản Hinh lấy trộm của cửa hàng. Ảnh: L.N.
Số tài sản Hinh lấy trộm của cửa hàng. Ảnh: L.N.
Lên top