Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Vũ Đình Hùng đang bị điều tra về hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Y.Hưng
Vũ Đình Hùng đang bị điều tra về hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Y.Hưng
Vũ Đình Hùng đang bị điều tra về hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Y.Hưng
Lên top