Nam giới bán dâm bị xử lý như thế nào?

Má mì Nguyễn Phương Thảo môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. Ảnh: H.Trung.
Má mì Nguyễn Phương Thảo môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. Ảnh: H.Trung.
Má mì Nguyễn Phương Thảo môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. Ảnh: H.Trung.
Lên top