Nam giám đốc tử vong vì nhát dao chí mạng của gã đàn ông cùng làng

Bị cáo Nguyễn Hữu Diện đã vung nhát dao chí mạng, khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Diện đã vung nhát dao chí mạng, khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Hữu Diện đã vung nhát dao chí mạng, khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: V.Dũng.
Lên top