Nam Định: Tiêu hủy hàng chục bánh ma túy và tang vật của các vụ án

Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cùng chứng kiến việc mở niêm phong tang vật.
Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cùng chứng kiến việc mở niêm phong tang vật.
Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cùng chứng kiến việc mở niêm phong tang vật.
Lên top