Nam Định: Nam thanh niên trồng 18 cây cần sa để... ngâm rượu

Bùi Văn Đại (áo trắng) và Nguyễn Văn Triệu bên tang vật là số cây cần sa trồng trong vườn nhà. Ảnh: CTV.
Bùi Văn Đại (áo trắng) và Nguyễn Văn Triệu bên tang vật là số cây cần sa trồng trong vườn nhà. Ảnh: CTV.
Bùi Văn Đại (áo trắng) và Nguyễn Văn Triệu bên tang vật là số cây cần sa trồng trong vườn nhà. Ảnh: CTV.
Lên top