Nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư không khai báo

Công trình nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng nhưng chủ đầu tư không khai báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồ Văn
Công trình nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng nhưng chủ đầu tư không khai báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồ Văn
Công trình nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng nhưng chủ đầu tư không khai báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồ Văn
Lên top