Mượn xe máy SH của bạn rồi đem đi cầm cố chơi điện tử

Đối tượng Tuấn bị khởi tố vì lừa mượn xe máy của bạn rồi đem đi cầm cố. Ảnh: CA.
Đối tượng Tuấn bị khởi tố vì lừa mượn xe máy của bạn rồi đem đi cầm cố. Ảnh: CA.
Đối tượng Tuấn bị khởi tố vì lừa mượn xe máy của bạn rồi đem đi cầm cố. Ảnh: CA.
Lên top