An Giang:

Mượn xe của bạn thân rồi đem bán

Lên top