Mượn súng bắn người vì muốn trả thù cho bà nội

Mượn súng phà đi bắn người vì trả thù cho bà, 2 đối tượng bị bắt tạm giam sau đó.
Mượn súng phà đi bắn người vì trả thù cho bà, 2 đối tượng bị bắt tạm giam sau đó.
Mượn súng phà đi bắn người vì trả thù cho bà, 2 đối tượng bị bắt tạm giam sau đó.
Lên top