Mức xử phạt đối với vi phạm qui định về đăng ký tạm trú

Sổ đăng ký tạm trú. Ảnh: LĐO.
Sổ đăng ký tạm trú. Ảnh: LĐO.
Sổ đăng ký tạm trú. Ảnh: LĐO.
Lên top