Mức phạt với hành vi lôi kéo, kích động người khác uống rượu

Nghị định 117 có hiệu lực từ ngày 15.11 sẽ xử phạt nặng với hành vi lôi kéo, xúi giục người khác uống rượu, bia. Ảnh: Tùng Giang.
Nghị định 117 có hiệu lực từ ngày 15.11 sẽ xử phạt nặng với hành vi lôi kéo, xúi giục người khác uống rượu, bia. Ảnh: Tùng Giang.
Nghị định 117 có hiệu lực từ ngày 15.11 sẽ xử phạt nặng với hành vi lôi kéo, xúi giục người khác uống rượu, bia. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top