Mua ma túy giấu trong miệng cá mang về để thỏa cơn nghiện

Con cá chứa ma túy trong miệng bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Con cá chứa ma túy trong miệng bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Con cá chứa ma túy trong miệng bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top