Mua khuôn sắt, kích thuỷ lực đóng ép heroin để cất giấu bán dần

Nguyễn Thu Trang khi bị bắt cùng tang vật là số ma tuý, dụng cụ ép heroin... Ảnh: Đ.Tuấn
Nguyễn Thu Trang khi bị bắt cùng tang vật là số ma tuý, dụng cụ ép heroin... Ảnh: Đ.Tuấn
Nguyễn Thu Trang khi bị bắt cùng tang vật là số ma tuý, dụng cụ ép heroin... Ảnh: Đ.Tuấn
Lên top