Mua hàng tạ tôm chết về sơ chế thành tôm nõn bán giá cao

Lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện cơ sở thu mua tôm chết về sơ chế thành tôm nõn của ông N.
Lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện cơ sở thu mua tôm chết về sơ chế thành tôm nõn của ông N.
Lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện cơ sở thu mua tôm chết về sơ chế thành tôm nõn của ông N.
Lên top