“Mua đường” sang Campuchia đánh bạc giá... 2.000 đồng!

Hai con bạc ôm gà giao đấu tại sới bạc ở Campuchia
Hai con bạc ôm gà giao đấu tại sới bạc ở Campuchia
Hai con bạc ôm gà giao đấu tại sới bạc ở Campuchia
Lên top