Mua dữ liệu cá nhân từ nguồn trái phép sử dụng, có phạm tội không?

Nhiều khách hàng mua dữ liệu khai thác trái phép từ đường dây của Lại Thị Phương. Ảnh công an cung cấp.
Nhiều khách hàng mua dữ liệu khai thác trái phép từ đường dây của Lại Thị Phương. Ảnh công an cung cấp.
Nhiều khách hàng mua dữ liệu khai thác trái phép từ đường dây của Lại Thị Phương. Ảnh công an cung cấp.
Lên top