“Múa dao” rồi... tự tử

Cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nơi đối tượng được đưa đến cấp cứu (ảnh: CTV)
Cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nơi đối tượng được đưa đến cấp cứu (ảnh: CTV)
Cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nơi đối tượng được đưa đến cấp cứu (ảnh: CTV)
Lên top