Một vụ án kỳ lạ: 8 người bị phạt tù vì cưa 12 cây tràm

Luật sư Trần Vũ Hải: Vật chứng đã bán hết thì không xác định thiệt hại được nữa.
Luật sư Trần Vũ Hải: Vật chứng đã bán hết thì không xác định thiệt hại được nữa.
Luật sư Trần Vũ Hải: Vật chứng đã bán hết thì không xác định thiệt hại được nữa.
Lên top