Một tổng giám đốc bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản