Một số điểm mới trong dự luật phòng chống ma túy sửa đổi

Trong thảo mộc khô chứa 5FR-MDMB-PICA, chất thuộc nhóm cần sa tổng hợp, có tác dụng kích thích và gây ảo giác. Ảnh: Cơ quan công an.
Trong thảo mộc khô chứa 5FR-MDMB-PICA, chất thuộc nhóm cần sa tổng hợp, có tác dụng kích thích và gây ảo giác. Ảnh: Cơ quan công an.
Trong thảo mộc khô chứa 5FR-MDMB-PICA, chất thuộc nhóm cần sa tổng hợp, có tác dụng kích thích và gây ảo giác. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top