Một phụ nữ chết lõa thể trong phuy nước

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.