Một nữ thẩm phán tòa án thành phố Hải Phòng bị tấn công

Khu vực nữ thẩm phán H, bị hành hung ở Hải Phòng. Ảnh MC
Khu vực nữ thẩm phán H, bị hành hung ở Hải Phòng. Ảnh MC
Khu vực nữ thẩm phán H, bị hành hung ở Hải Phòng. Ảnh MC
Lên top