Một nông dân kiện UBND huyện Bình Chánh

Phiên tòa nông dân kiện UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: Phan Hồng.
Phiên tòa nông dân kiện UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: Phan Hồng.
Phiên tòa nông dân kiện UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: Phan Hồng.
Lên top