Một người chết, một người trọng thương vì đến gây gổ đúng ngày Tết

Trịnh Văn Tạc đâm hai người thương vong vì bị gây gổ. Ảnh: V.Dũng.
Trịnh Văn Tạc đâm hai người thương vong vì bị gây gổ. Ảnh: V.Dũng.
Trịnh Văn Tạc đâm hai người thương vong vì bị gây gổ. Ảnh: V.Dũng.
Lên top