Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một lái xe bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 hành hung