Một hành khách mang trong người gần 10.000 viên hồng phiến

Đối tượng Quý bị bắt cùng tang vật là gần 10.000 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Quý bị bắt cùng tang vật là gần 10.000 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Quý bị bắt cùng tang vật là gần 10.000 viên ma túy tổng hợp.
Lên top