Một giáo viên mất 650 triệu đồng sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ

Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân hoặc nộp tiền vào tài khoản nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT
Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân hoặc nộp tiền vào tài khoản nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT
Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân hoặc nộp tiền vào tài khoản nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT
Lên top