Một giám đốc bị tạm giữ để điều tra sai phạm tại đề án cho người Ơ Đu

Công an Nghệ An đang làm việc với ông Lê Văn Sơn. Ảnh: CANA
Công an Nghệ An đang làm việc với ông Lê Văn Sơn. Ảnh: CANA
Công an Nghệ An đang làm việc với ông Lê Văn Sơn. Ảnh: CANA
Lên top