Một đối tượng trong vụ ông Nguyễn Thanh Hóa đã ra đầu thú

Đối tượng Hoàng Văn Trọng đang làm việc với cơ quan công an. Ảnh Hồng Minh.
Đối tượng Hoàng Văn Trọng đang làm việc với cơ quan công an. Ảnh Hồng Minh.
Đối tượng Hoàng Văn Trọng đang làm việc với cơ quan công an. Ảnh Hồng Minh.